Održavanje stambenih zgrada

Kratki opis usluge održavanja

Concordia VIP na teritoriji Crne Gore pruža profesionalne usluge održavanja stambenih zgrada i njihove neposredne okoline, sa garantovanim kvalitetom.

ADMINISTRACIJA
HIGIJENA
DOMARSKE USLUGE
ODRŽAVNJE ZELENILA
ODRŽAVANJE INTERFONA, VIDEO NADZORA

Stambene zgrade

Obavještavamo vas da shodno Zakonu o svojinsko-pravnom odnosu i Zakonu o održavanju stambenih zgrada, vlasnici stanova, poslovnih prostora i garaža su obavezni da formiraju skupštinu etažnih vlasnika, čime se definišu međusobna pravila i obaveze kako bi se na adekvatan način upravljalo stambenom zgradom a sve u cilju obezbjeđenja kvalitetnijeg života i očuvanja zajedničke imovine.

Organi upravljanja stambenom zgradom su skupština (stanara) vlasnika i upravnik. Naglašavamo, da je vlasnik posebnog dijela zgrade dužan da učestvuje u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrade, u visini utvrđenoj odlukom Skupštine stanara o prihvatanju troškova, ali ne nižoj od minimalne cijene ovih troškova propisane Zakonom.
Stambenim zgradama, budućim klijentima nudimo BESPLATNU registraciju ulaza ili cjelokupne zgrade.

Kvalitetan rad

Ukoliko nam povjerite poslove održavanja/upravljanja ulazom, nudimo profesionalan pristup, visok nivo usluge, brzu realizaciju zahtjeva stanara i hitno saniranje potencijalnih problema. Imaćemo redovnu komunikaciju sa stambenom zajednicom (sastanci, viber grupa, mail), kako bi na najbolji način organizovali sve poslove koji su od zajedničkog interesa za članove stambene zajednice a u okviru zakona.

Administracija

Administrativno odjeljenje CONCORDIA VIP vodi računa o računovodstvu ulaza/zgrade, kompletno praćenje uplata, isplata, rashodi, bilansi, naplata novca od stanara.

Pravljenje i dostavljanje mjesečnih računa za svakog stanara pojedinačno - na mail ili u poštanskom sandučetu, kao i provjeru knjiženja uplata na online ličnom portalu stanara.
Periodični i godišnji izvještaji o prihodima i rashodima.
Isticanje liste dužnika sa pripadajućim opomenama.
Saradnja sa advokatom oko utuženja za stanare koji ne izmiruju obaveze.
Prikupljanje finansijskih ponuda za investicione intervencije.

Higijena

Pored redovne higijene ručnim sredstvima, koje može uključivati jedno ili više nedjeljnih obilazaka, nudimo i generalno mašinsko čišćenje ulaza, stepeništa, prilaza, trotoara i garaža u zgradama.

Koristimo izuzetno kvalitetna sredstva koja su bezbjedna za ljude I okolinu, visoke moći uklanjanja nečistoća kao i prijatnog mirisa. Redovnim održavanjem higijene vaš ulaz će biti blistavo čist, dezinfikovan I besprekorno uredan.

Prije i poslije nas

Domarske usluge

U ovu kategoriju spadaju sitne popravke na ulaznim vratima ili stepeništu iz domena redovnog održavanja. Uklanjanje krupnijeg otpada sa zelenih površina i trotoara koje pripadaju zgradi, kao i mašinsko pranje pločnika pod visokim pritiskom.

Održavanje zelenila

Zalivanje, košenje, sječa i ostale radnje na održavanju zelenila.

Održavanje interfona, video nadzora

Besplatna poravka interfona,video nadzora, brava (u održavanje nisu uračunati djelovi neophodni za servis već intervencija, testiranje i puštanje u rad istih).

Ostale usluge

Pozovite nas - radnim danima od 07h do 15h.